Assistansanordnare med störst personlig assistans i Stockholm

Assistansanordnare som även ger ledsagarservice och boendestöd

Det finns ett brett utbud av assistansanordnare med olika funktionshinder relaterat ekonomiskt stöd, inklusive förmåner, skattekrediter, ledsagarservice betalningar, bidrag, boendestöd Stockholm och medgivanden.

boendestod stockholm

De största invaliditets- och sjukpenningarna är:

Störst Personlig assistans I Stockholm som är kopplat till Disability Living Allowance  eller Personal Independence Payment (PIP)
Närvaroavgift
Anställnings- och stödbidrag
Beroende på dina omständigheter kan du också få:

Industriell skada Fördel om du är funktionshindrad på grund av arbete

Konstant närvaroavgift om du behöver dagvård och uppmärksamhet på grund av funktionshinder med ledsagarservice.
Handikappelementet i Working Tax Credit, om du arbetar och får PIP eller DLA
Fordon och transport och ledsagarservice.
Om du är inaktiverad kan du ansöka om följande:

undantag från att betala fordonsskatt

Parkeringsförmåner – Blå märke för assistansanordnare

Handikappade busspass eller järnvägskort
hjälp att köpa eller hyra en bil från The Motability Scheme för personlig assistans Stockholm 

Hem och bostäder för boendestöd och assistansanordnare

Boendestöd i Stockholm, om du har bedömts av ditt kommunfullmäktige som behöver vård och support, kan du få: boendestöd.

Direkta betalningar – så att du kan köpa in och arrangera hjälp dig själv istället

Ledsagarservice för att få det direkt från sociala tjänster
Handikappfaciliteter Grants – vilket är pengar mot kostnaderna för hemanpassningar så att du kan fortsätta bo där som assistansanordnare.
Om du har låg inkomst kan du också ha rätt till bostadsförmåner och skatteminskning från ditt kommunfullmäktige.

Hjälp om du är anställd som personlig assistans i Stockholm

Du kanske kan:

Boendestöd för att lägga upp en låg lön genom att hävda inkomststöd eller arbetsskattekredit, till exempel
få ett tillskott till arbetet för att hjälpa till med kostnaden för resor eller specialutrustning på jobbet om du är en assistansanordnare .
Momsavdrag på vissa varor och tjänster
Du behöver inte betala moms på vissa varor och tjänster om de bara är för egen användning och du är invalid eller har långvarig sjukdom.

Försvarsmakten ersättning för ledsagarservice i Stockholm med boendestöd

Du kan eventuellt få ersättning om du har skadats eller inaktiverats när du tjänstgör i väpnade styrkor.